AQAP

A NATO katonai minőségbiztosítással kapcsolatos dokumentumai (AQAP – Allied Quality Assurance Publications – Szövetségi Minőségbiztosítási Kiadványok)

Az alapdokumentum a STANAG 4107 jelzetű szabványosítási egyezmény, amelyet a haditechnikai eszközök beszerzésében érintett NATO országok ratifikáltak. Ez a megállapodás „Az Állami Minőségbiztosítás kölcsönös elfogadására és a normatív dokumentumok (AQAP) alkalmazására” vonatkozik, és megállapítja a szerződésekkel kapcsolatos állami minőségbiztosítási tevékenységeknek a beszerző ország minőségbiztosítási szervezetétől a szállító ország Nemzeti Minőségbiztosítási Szervezetéhez történő átruházására (megbízására) vonatkozó szabályokat. (az állami minőségbiztosítás helyett a fordítások különbözősége miatt találkozhatunk még – kormányzati minőségbiztosítás és katonai minőségbiztosítás fogalmaival is, ezeket szinonimaként használom)

Az AQAP normatív dokumentumok
Az alkalmazási módja szerint négyféle létezik:

 • megegyezéses
 • eljárási
 • szerződéses
 • politika és útmutató típusú

Megegyzéses

STANAG 4107, AQAP 4107

Eljárási

AQAP 2070

Szerződéses

kétféle lehet:

Elsődleges minőségbiztosítási követelmények:  AQAP 2110,  2131, 2310

Kisegítő minőségbiztosítási követelmények: AQAP 2105, 2210

A szerződéses típusú dokumentumokat szerződéses kapcsolatban használhatók alapvetően – erre a célra kerültek kialakításra (beszerző – szállító között a beszerző által megkövetelve). A másik alkalmazási területe – az önkéntes alkalmazás – a potenciális szállítók eldöntik (úgy gondolják az azokban leírt követelmények teljesítése számukra hasznos), hogy a minőségirányítási rendszerüket kiegészítik a kiválasztott szerződéses típusú normatív dokumentumokban található követelmények kielégítésére alkalmas folyamatokkal, eljárásokkal, és esetleg tanúsíttatják azt.

A szerződéses kiadványok kiválasztására az AQAP-4107-SRD.2-ben található útmutatás.

Az normatív dokumentumok kialakításakor törekedtek a nemzetközi szabványok minél széleskörűbb alkalmazására, a szállítók meglévő polgári minőségirányítási rendszerének maximális kiaknázására, ezért:

 • Az AQAP 2110, az ISO 9001:2015-ön alapul.
 • Az AQAP 2131 nem alapul nemzetközi szabványon
 • Az AQAP 2210 a szoftver beszerzésekhez áll rendelkezésre. Az AQAP 2210 (B kiadás) nem nemzetközi szabványon alapul.
 • Az AQAP-2310 az AS/EN 9100 szabványon alapul a repülés és az űr tevékenység minőségirányítási követelményeit tartalmazza

A szerződéses normatív dokumentumokat a hozzájuk csatlakozó útmutató típusú dokumentumok értelmezik. Ezek az útmutatások hasznosak azok számára, akik használják a szerződéses követelményeket, felelősek a szerződések elkészítéséért, megvalósításáért, felügyeletéért és/vagy annak értékeléséért, és a minőségirányítási rendszert értékeléséért, és nem utolsó sorban az állami minőségbiztosítás végzők. A politika nem kapcsolódik közvetlenül szerződéses típusú dokumentumokhoz.

A politika és útmutató:

 • AQAP 2000 Az életciklus alatt az integrált rendszerekre irányuló minőségpolitika
 • AQAP 2110 SRD.1, Átállási és bevezetési útmutató
 • AQAP 2110 SRD.2, Útmutató az AQAP 2110 D kiadás AS9100 minőségirányítási rendszeren belüli alkalmazásához
 • AQAP 2210 SRD.1 NATO alkalmazási útmutató a szoftver minőségbiztosítási követelményekhez az AQA-2110 vagy AQAP 2310 rendszerekben

Eljárási AQAP, a NATO tagállamok minőségbiztosítási együttműködését szabályozza a védelmi beszerzésekben:

 • AQAP 2070 Állami Minőségbiztosítás (ÁMB) a NATO tagországok hadfelszereléseinek beszerzéseiben. Ez a kiadvány útmutatásokat ad az ÁMB végrehajtásához, a STANAG 4107, AQAP 4107-nek megfelelően, és elősegíti a NATO tagországok, ügynökségek és parancsnokságok által követett gyakorlat harmonizálását.

A STANAG 4107 Edition 9-től a korábbi szabvány három részre oszlott, a fő egyezmény maradt a STANAG-ban.

Megjelent vele egy időben az AQAP 4107, és a AQAP-4107-SDR.1, közel egy évvel később pedig az AQAP-4107-SDR.2 kettő utóbbi egy szabványhoz kapcsolódó dokumentum (STANDARDS RELATED DOCUMENT)

STANAG 4107 Edition 10

Edition 10 18 December 2017
MUTUAL ACCEPTANCE OF GOVERNMENT QUALITY ASSURANCE AND USAGE OF THE ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP)
Az Állami Minőségbiztosítás kölcsönös elfogadására és az AQAP-k alkalmazása

AQAP 4107
Edition A Version 2 November 2018
MUTUAL ACCEPTANCE OF GOVERNMENT QUALITY ASSURANCE AND USAGE OF THE ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP)
Az Állami Minőségbiztosítás kölcsönös elfogadására és az AQAP-k alkalmazása

Nevesíti az egyezmény alá tartozó AQAP-2000 sorozatú dokumentumokat.

AQAP-4107-SRD.1
Edition A Version 4 September 2018
APPROPRIATE NATIONAL AUTHORITIES AND FOCAL POINTS FOR DELEGATION OF GOVERNMENT QUALITY ASSURANCE
Nemzeti hatóságok és kommunikációs pontok az állami minőségbiztosítás delegálásához

Nevesíti az egyes NATO országok állami minőségbiztosítási szervezeteit, elérhetőségüket.

AQAP-4107-SRD.2
Edition A Version 1 November 2018
AQAP SELECTION GUIDANCE
AQAP kiválasztási útmutató

A következő ábra a dokumentumok egymáshoz való viszonyát mutatja, a követelmény dokumentumok példáján át.

NATO minőségbiztosítási követelmények összefüggései

AQAP 2000-s sorozatú NATO szövetségi minőségbiztosítási kiadványok

AQAP-2000
Edition 3 – November 2009.
Policy on an Integrated Systems Approach to Quality through the Life Cycle
Az életciklus alatt az integrált rendszerekre irányuló minőségpolitika

AQAP-2070
Edition B ver 3. – August 2015
NATO Mutual Government Quality Assurance (QA) Process
A NATO Kölcsönös Állami Minőségbiztosítás Eljárásrendje

AQAP 2105
Edition 2 – November 2009
NATO Requirements for Deliverable Quality Plans
NATO követelmények a benyújtandó minőségtervre

AQAP-2105-SRD.1
Edition A Version 1.
GUIDANCE ON THE USE OF AQAP 2105
AQAP 2105 alkalmazási útmutató

AQAP 2110
Edition D ver 1. June 2016
NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production
NATO minőségbiztosítási követelmények a tervezéshez, fejlesztéshez és gyártáshoz

Az ISO 9001:2015 követelményeinek kiegészítése.

AQAP-2110-SRD.1
Edition A version 1 – September 2016

TRANSITION AND IMPLEMENTATION GUIDANCE
Átállási és bevezetési útmutató

AQAP-2110-SRD.2
Edition A Version 1 – November 2018
GUIDANCE ON THE APPLICATION OF AQAP 2110 EDITION D WITHIN AN AS9100 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Útmutató az AQAP 2110 D kiadás AS9100 minőségirányítási rendszeren belüli alkalmazásához

AQAP-2131
Edition C Version 1 – December 2017.
NATO Quality Assurance Requirements for Final Inspection and Test
NATO minőségbiztosítási követelmények a végellenőrzéshez és vizsgálatokhoz

AQAP-2210
Edition A ver 2. – September 2015.
NATO Supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP 2110
NATO Kiegészítő szoftver minőségbiztosítási követelmények az AQAP 2110 vonatkozásában

AQAP-2210-SRD.1
Edition A Version 1 – November 2018
NATO GUIDANCE ON THE USE OF AQAP-2210 NATO SUPPLEMENTARY SOFTWARE QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS TO AQAP-2110 OR AQAP-2310
NATO alkalmazási útmutató a szoftver minőségbiztosítási követelményekhez az AQAP 2110 vagy AQAP 2310 rendszerekben

AQAP-2310
Edition B Version 1 December 2017
NATO Quality Management System Requirements for Aviation, Space aad Defence Suppliers
NATO Minőségirányítási rendszer követelmények a repülés, űr és védelmi szállítók részére

Mostanra az AQAP 2000-es sorozatú kiadványok hatályba lépésével az AQAP-100-as sorozat – összes eleme kivonásra került. Érvényben . Korábbi AQAP-k is használatban lehetnek ezek az AQAP-1 és -13 közötti számozásúak és a múlt század utolsó negyedében készültek, a használati területük a régen megkötött de még érvényben lévő szerződések.

AQAP 2000-s sorozatú NATO szövetségi minőségbiztosítási kiadványok – érvénytelenek, de hosszútávú szerződésekben még hivatkozhatnak rájuk.

AQAP-2009
Edition 3 – March 2010
NATO Guidance on the use of the AQAP 2000 series
NATO útmutató az AQAP 2000-es sorozat alkalmazásához

AQAP 2050
Edition 1. – September 2003
NATO Project Assessment Model
NATO Projekt értékelési modell         Nincs az aktív dokumentumok között felsorolva. (2016-07-26)

AQAP-2110
Edition 3 – November 2009.
NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production
NATO minőségbiztosítási követelmények a tervezéshez, fejlesztéshez és gyártáshoz
Érvényes 2018. szeptember 15-ig.

AQAP-2120
Edition 3 – November 2009.
NATO Quality Assurance Requirements for Production
NATO minőségbiztosítási követelmények a gyártáshoz
Érvényes 2018. szeptember 15-ig.

AQAP-2130
Edition 3 – November 2009.
NATO Quality Assurance Requirements for Inspection and Test
NATO minőségbiztosítási követelmények az ellenőrzéshez és vizsgálathoz
Érvényes 2018. szeptember 15-ig.

AQAP 100-s sorozatú NATO szövetségi minőségbiztosítási kiadványok –
mind érvénytelen, de hosszútávú szerződésekben még hivatkozhatnak rájuk.

AQAP-100
Edition 3 – February 2002
Policy on an Integrated Systems Approach to Quality through the Life Cycle
Integrált rendszer szemléletű minőségpolitika az életcikluson keresztül
AQAP-110
Edition 2 – February 1995
NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production
NATO minőségbiztosítási követelmények a tervezéshez, fejlesztéshez és gyártáshoz
AQAP-119
Edition 2 – February 1995
NATO Guide to AQAPs -110, -120 and -130
NATO útmutató az AQAP-110 –120, -130-hoz
AQAP-120
Edition 2 – February 1995
NATO Quality Assurance Requirements for Production
NATO minőségbiztosítási követelmények a gyártáshoz
AQAP-130
Edition 2 – February 1995
NATO Quality Assurance Requirements for Inspection and Test
NATO minőségbiztosítási követelmények az ellenőrzéshez és vizsgálathoz
AQAP-131
Edition 1 – March 1993
NATO Quality Assurance Requirements for Final Inspection
NATO minőségbiztosítási követelmények a végellenőrzéshez

AQAP-150
Edition 2 – September 1997
NATO Quality Assurance Requirements for Software Development
NATO minőségbiztosítási követelmények a szoftver fejlesztéshez
AQAP-159
Edition 2 – September 1997
Guidance for the Use of AQAP-150
NATO útmutató az AQAP-150 alkalmazásához

AQAP-160
Edition 1 – September 2001
NATO integrated quality requirements for software throughout the life cycle
A NATO integrált minőségbiztosítási követelményei a szoftverek életciklusa során
AQAP-169
Edition 1 – September 2001
NATO Guidance on the use of AQAP-160 Edition 1
NATO útmutató az AQAP-160 I. kiadásának alkalmazásához

AQAP-170
Edition 2 – September 1997
NATO Guide for the Delegation of Government Quality Assurance
NATO útmutató az állami minőségbiztosítás átruházásához

Frissítve: 2018. november 13-án.