Taurus

Hamisítás elkerülése miért fontos?

Az alábbi hamisítási példa megmutatja, hogyan lehet a hamisítást hosszú időn keresztül végezni és miért fontos a hamisítás elkerülésének a komolyan vétele. Kicsit hosszú ez a bejegyzés de érdemes végigfutni rajta.

Hova vezethet egy kis hamisítás, ha hosszú időn keresztül sikerül eltitkolni

Két Taurus rakéta és két NASA műhold  megsemmisüléséhez vetett az áramvonalazó kúp eltávolításának a meghiúsulása. A 2009-ben és 2011-ben történt indítások során következett be mindez. A rakéták emelkedése során egy bizonyos időpontban le kellett volna válnia az áramvonalazó kúpnak, de ez nem történt meg. A többletsúly miatt a rakéták nem voltak képesek a kívánt pályára állni, bezuhantak a Csendes-óceánba az Antarktisz környékén. 

Kép forrása: Orbital Sciences 

A NASA 2019. április 30-án nyilvánosságra hozta esetről készült, általa folytatott vizsgálatokról a részletes jelentést.

A jelentés a rakéta gyártó egyik beszállítójától származó hibás alkatrészeket hibáztatja, azt derítették ki, hogy a beszállító munkatársai meghamisították a vizsgálati adatokat, így téve alkalmassá az űrhajózásban történő használatra, az arra használhatatlan anyagot. Végeredményeként, a veszteség meghaladta a 700 millió USD értéket. A rakéta gyártója a rakéta áttervezésére kényszerült

Az áramvonalzó kúp leválását biztosító törő csatlakozás alumínium anyaga lehetett túl puha, nem törött el, hanem csak rugalmasan deformálódott.  

Törőcsatlakozások

Ahhoz, hogy megértsük miért nagy probléma ez az anyag lágyság, nézzük meg hogyan működnek ezek a törőcsatlakozások. Az űreszközöket, űrhajókat, műholdakat a rakétákon való kilövés során a rakéta felemelkedése közben a levegő torlónyomástól, vibrációtól, hőmérséklet  változásából származó terhelések ellen védő burkolatainak a rakétához rögzítésére, és a fokozatok összekötésére, használják a törő csatlakozásokat. A csatlakozások törékenyek, hogy biztosítsák a hasznos teher maximális védelmét az út során, és amikor elműködtetik őket, minimális legyen a hatásuk a hasznos teherre. A  tömegük is legyen a lehető legkisebb.

 A rakéták emelkedése során, körülbelül a hetedik perc környékén, amikor a rakéta már kilépett a sűrű légtérből, kb. 220 km magasan,  nincs már szükség erre a védelemre, és a szerkezetek tömege a további gyorsítást és a pályára állítást akadályozza, eltávolítják azokat. Pirotechnikai eszközök alkalmazásával, a törőcsatlakozások eltörnek az áramvonalazó kúp leválik az űreszközről, ami innentől ki lesz téve az űr közvetlen hatásainak. 

Az alábbi képen látható a törőcsatlakozás egy fajtájának a működése. A jobb oldalon a beépített állapota, több ívből  álló körformájú törő csatlakozás, amit a két rakéta fokozat össze illesztésére használnak. Majd alul látható a működés előtti és utáni helyzet ábrázolása. A törőcsatlakozás úgy kerül beépítésre, hogy az alumínium profilba, behelyeznek egy rugalmas csövet amelybe behúznak, egy zsinór formájú robbanó töltetet, amit a szükséges pillanatban felrobbantanak egy elektromos detonátorral.  A robbantás után a profil szétválik a gyengítési pontnál, és a csatlakozás megszűnik. Az összekötött alkatrészek elválnak egymástól. 

Kép forrása: NASA

Részletes lehet hallani ennek a megoldásnak a jelentőségéről, teszteléséről, ebben a NASA Engineering and Safety Center videóban 4:49 időponttól.

 A fenti jelentés részleteit átnézve derülnek ki igazán az érdekes részek. A kivizsgálás során világossá vált, hogy a törőcsatlakozás anyagának nem elégséges ridegsége elég volt a leválasztási folyamat megszakadására, a törőcsatlakozás egyben maradására. 

A laboratóriumi vizsgálata során, mintadarab törőcsatlakozó készítettek, az összeszerelésre került a két  megsemmisült rakéta gyártása során használt gyártási technológiával. 

A mintadarab funkcionális teszteléshez, a repüléshez hasonló körülményt biztosító készüléket használtak, légkondicionált volt a környezet, hogy kizárják a robbanó töltetre való  hőhatást. A kötés vastagsága a gyártó követelményeinek megfelelt. A minta anyaga az Sapa Profiles Inc. által 2002. május 13-án készült, préselt alumínium profil. Független anyag vizsgálat kiderítette, hogy az anyaga eltért a követelményektől, nem felelt a rakéta gyártó rajzaiban előírtaknak. 

A teszt törőcsatlakozó robbanótöltet robbanó anyaga, robbanóanyag tároló és a táguló cső megfelelt a törőcsatlakozóval szemben állított követelményeknek. A teszt igazolta azt, hogy a nem megfelelő profil anyagminőség, egyedül képes a törő csatlakozás nem teljes szétválását okozni. 

Nézzük meg még mi okozta enek a selejtes préselt alumínium profilnak a jóvá minősítését. Ki az az SPI.

Alumínium profil készítés

Először nézzük mi az a technológia amiről itt szó van, a törő csatlakozás gyártáshoz, hogyan készül az alumínium profil. 

Préselés, sajtolás, kisajtolás egy képlékeny alakítási eljárás, amely során egy fémtuskót egy elé helyezett nyíláson átpréselünk.

A kisajtolás után az elkészült profilt, munkadarabot lehűtik, többféle technológiával, anyagminőségtől függően, hőkezelik a szükséges szilárdság eléréséhez, majd darabolják, felület kezelik a vevő igényei szerint. 

Meglehetősen költséges folyamat, a selejtes profilok ha az eredeti célra nem megfelelő minőségűek, általában nem használhatók másra. Olvasztással újra alumínium tömb készülhet belőlük. 

A hamisítás helye

A USA Igazságügyi minisztérium oldalán  2019. április 23-án megjelent egyezség adataiból tudható meg a lényeg. A címe: Az aluminium profil gyártó beleegyezett, hogy 46 millió USD-t fizessen a becsapott vevőinek, beleértve az Amerikai Egyesült Államokat, a vizsgálati eredmények meghamisításáért

Egy oregoni alumínium profil gyártó vállalat, megegyezett a NASA-val, és a védelmi minisztériumnak, hogy 46 millió USD fizet nekik, és más vevőknek,kártérítésként, a bűnügyi vádakat és polgári igényeket kielégítendően, a 19 éven keresztül használt csalás rendszer miatt, amely több ezer alumínium profil minőség tanúsítványát hamisította meg, több száz vevő számára szállított alkatrészeknél. 

A bírósági dokumentumok szerint a jelenleg Hydro Extrusion Portland Inc. korábban mint Sapa Profiles Inc. (SPI) nevezett cég és az anya vállalata Hydro Extrusion USA, LLC korábban Sapa Extrusions Inc. (SEI) bűnösnek vallotta magát abban, hogy a vevőinek, beleértve az US kormány beszállítóit, hamisított minőségi bizonyítványt adott át, a szilárdsági teszt eredmények módosítása után. A minőségi bizonyítvány a feladata az oregoni gyárban készült profilok egyenletes minőségét hivatott igazolni.  

Közel húsz éven keresztül, az SPI és az alkalmazottai a gyenge minőségű gyártási folyamatot fedte el, a mérési eredmények meghamisításával.

A hamisított eredmények alapján készült tanúsítványokat a vevőnek adták át, a nyereség növelésére és a gyártás alapú bónuszok megszerzésére.  További kártérítés fizet még a vevőinek, a hibás alkatrészek cseréjére, a költségét fedezésére a károsultaknál, és a bűnügyi költségekre. Fizet a NASA-nek a rakéta védelmi ügynökségnek is.  

Hosszú időn keresztül végzett hamisítás

Nézzük meg mit lehet a bírósági dokumentumokból kihámozni a sokáig működő csalási rendszerre vonatkozóan.  

A cégek beismerése szerint, az SPI Portland környékén lévő létesítményeiben, a vizsgálatokat kétféleképpen hamisították meg.
Előbb, 1996 és 2006 között, az SPI üzemvezetője vezette a csaló szervezetet, a nem megfelelő vizsgálati eredményeket több ezer esetben kézzel felül írta, hogy azok a minimális követelmény értéknél nagyobbak legyenek. Majd ezek a hamis adatok kerültek beírásra a minőségi tanúsítványokba, és kerültek átadásra a vevőknek.

A második használt módszer 2002-től 2015 szeptemberéig tartott, ekkor a vizsgáló labor vezetője vezette a csalókat, akik megváltoztatták a SPI számítógépes rendszerében a vizsgálati eredményeket, és hamis tanúsítványokat állítottak ki. A labor vezető más módon is beavatkozott a vizsgálatokba, utasította a munkatársait, hogy a szabványokban előírt vizsgálati módszereket megszegve, a szakítógépeket az előírtnál nagyobb sebességgel működtessék, a mintákat az előírt helyek helyett máshonnan vegyék. A labor vezetőt három év börtönre és 170.000 USD megfizetésére kötelezték. 

 A bírósági dokumentumok szerint az SPI alkalmazottak azért követtek ilyen módszereket, hogy költséges selejtezést és a gyártási csúszásokat elkerüljék, növeljék a cég profitját és megkapják a gyártási mennyiségen alapuló bónuszokat.

Következmények

Mindezek következményeként, a cég kizárásra került az összes állami beszerzésből 2015 szeptemberétől. 

A minisztériummal való bűnügyi megegyezés érdekében mindkét cég aktívan közreműködött az esetek kivizsgálásában, a hamisítások következményeinek felszámolásában, a szükséges  javító intézkedések elvégzésében, az érintett munkavállalók elbocsátását, a szakító vizsgálat automatizált elvégzését lehetővé tévő legkorszerűbb eszközök beszerzését. Az összes USA béli saját vizsgáló laboratórium auditálását, erőforrások biztosítását a megfeleléshez, a belső minőségellenőrzés, és a minőségügyi audit folyamat megerősítésért. Ugyanakkor ezek helyesbítések nem jártak a büntetések mérséklésével, mert nem önként jelentették a problémát teljes mélységében a minisztériumnak.   

 A bírósági ténymegállapításokról néhány érdekes részlet kiolvasható, itt szemléznénk néhány érdekes részletet. 

Résztvevők

 Kik vettek részt a hamisítási bűnszervezetben: 

  • Üzemvezető, 1968-tól dolgozott a cég TDA üzemében, 1986-tól mint üzemvezető, 2009-ig. Feladata volt a gyártás felügyelete és a vizsgálati eredmények jóváhagyása, a vevőnek való kiszállítás előtt. 
  • Laborvezető,  az SPI portlandi üzemében dolgozott és az Oregon államban elhelyezkedő többi üzem laborát is felügyelte,  2003-tól, 2015-ig. Mint laborvezető felelős volt a fő vizsgáló labor tevékenységéért, a vizsgálati eredménynek felülvizsgálatáért, a labor technikusok képzésért, a labor belső auditjáért, és 20 labortechnikus munkájáért. 

Szakítóvizsgálat

Az egyes vevők megrendelései  függvényében különböző ASTM és AMS szabványok szerinti szakítóvizsgálatokat végeztek a préselt profilokon. 

A szakítóvizsgálat általában, a vizsgált minta folyáshatárának, szakítószilárdságának és a szakadási nyúlás értékének meghatározását tartalmazza.

 A cég központi telephelyén lévő laborban végezték a szakító vizsgálatokat, belelértve a TDA üzemét is, ahol az érintett üzemvezető is dolgozott. A vizsgálati eredmények kommunikálása a két telephely között időről időre változott. 

2000-es évek közepéig a TDA üzem a szakítópróba mintákat, elküldte az SPI központi laborjába, a mintára vizsgálati jegyzőkönyvébe kézzel beírva a minta azonosítóját, és a vevő nevét.

A szakítóvizsgálat után a labortechnikus kézzel kitöltötte a mérési eredményekkel a jegyzőkönyvet. Majd elfaxolta a jegyzőkönyvet a TDA üzembe, ahol a egy TDA alkalmazott, általában az üzemvezető, átvizsgálta a  szakítóvizsgálati eredményeket, hogy megfelel-e a szabványokban előírt követelményeket, és el lehet-e küldeni a vevőnek.

Hasonlóan jártak el, ha külső laborba küldték el a vizsgálati mintákat. A vizsgálati jegyzőkönyv felülvizsgálata után, a vizsgálati eredményeket beleírták a minőségi bizonyítványba, amit aláírt az üzem illetékes. A minőségi bizonyítványt mellékelték a számlához. 

Ha nem felelt meg a követelményeknek az anyag, akkor selejtezésre került a profil, ez jelentős többletköltséggel, így a profit csökkenéssel, is járt.

A 2000-es évek közepétől, a fent leírt módszertől eltérő módon kezdték el kommunikálni a vizsgálati eredményeket a központi labor és az üzemek között. 2006-tól szoftvert kezdtek alkalmazni a vizsgálati eredmények kommunikálására, kihagyva a jegyzőkönyvek kézi kitöltését és a szabványok követelményeivel való összevetést. 2006-tól  kérdéses idő végéig (2015-ig), SPI a szoftvert használta a minőségi bizonyítvány elkészítésére. 

Alkalmazott hamisítási módszerek

Az üzemvezető és mások, a úgy módosították az eredményeket, hogy például az “1”-et “7”-re módosították, hogy a nem kielégítő vizsgálati eredményeket, megfelelővé alakítsák át úgy, magasabb legyen mint a minimális követelmény.  Az az TDA alkalmazott aki ezt kifogásolta a laborvezetőnél, azt a választ kapta, hogy majd felhívja az üzemvezető figyelmét erre a problémára. Egy fél évvel később a amikor ez az alkalmazott felhívta a SPI minőségirányítási vezető figyelmét erre a hamisításra, azt a választ kapta, hogy majd a bevezetendő szoftver megoldja ezt a problémát,és az üzemvezetőnek nem lesz lehetősége ilyen “javításokra”.

A szoftver bevezetése után, a laborvezető megtudta, hogy miként tudja a vizsgálati eredményeket módosítani, szólt a TDA üzem vezetőjének és folytatták bűnös tevékenységüket. 

A labor vezető egészen 2015-ig a szoftverben módosította a vizsgálati eredményeket, több mint ezer esetben. Ezen kívül létrehozott egy írott eljárást a vizsgálati eredmények módosítására, amely eredetileg az elírási hibák javítására készült, de itt a eredmények “feljavítására” szolgált. A laborvezető több módon utasította a vizsgálati eredmények módosítására, szóban, kézzel írott feljegyzésekkel és e-mailben.   

Amikor e-mailben kommunikált a labor technikusokkal, a  laborvezető utasítást adott az eredmények “felturbózására” vagy “elmozdítására”, ha a labor technikus megkérdezte mit csináljon a rossz eredményekkel, a laborvezető maga módosította az eredményeket.  

A vizsgálati eredmények módosítása mellett más módon is befolyásolta a szakító vizsgálatokat, a vizsgálati módszerek szabványoktól eltérő elvégzésére, is utasította a labor technikusokat. A rossz eredmény után a szabványtól eltérően csak egy pót vizsgálat elvégzését írta elő, a szükséges kettő helyett. Megnöveltette a vizsgálatot végző gép sebességét, amit a vevői auditok előtt vissza állíttatott. Továbbá a mintavétel szabályainak a megsértésére is utasított. 

Mindezen idő alatt a laborvezető 51412 USD bónuszt kapott, a gyártáshoz kapcsolódóan.