A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal közzétette a  2013. évi NATO beszállítói pályázat és adatszolgáltatási felhívását. A pályázatokra  2013.01.01. – 2013.11.30-ig között lehet jelentkezni.

A pályázaton magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek, indulhatnak. Elsődlegesen a védelmi ipar, szolgáltatás területén működő szervezetek jelentkezését várják, de ezen kívüli tevékenység esetén is lehet pályázni.

Az eredményes pályázat után megkapott határozat, csak arra jogosít fel, hogy megfelelő szintű biztonsági ellenőrzés párhuzamos megléte esetén, a NATO pályázatokon indulhasson a szervezet.

A NATO szervezetek un. szállítói listát vezetnek, az ezekre való felkerüléshez, a pályázat kiíró biztosítja az igazolás megküldését.

A pályázatból:

A „NATO Beszállításra Alkalmas”, határozat érvénye a Pályázó azon tevékenységé(ei)re terjed ki, amelyekre a pályázat benyújtásakor érvényes ISO és AQAP minőségbiztosítási tanúsítvánnyal és legalább hároméves folyamatos szakmai referenciákkal rendelkezik.

Azok a pályázó gazdálkodó szervezetek, amelyek nem rendelkeznek AQAP minősítéssel, a hiányzó minősítést 2014. december 31. napjáig kell megszerezniük. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy ISO illetve az AQAP minőségbiztosítási tanúsítványokat helyszíni auditálással is ellenőrizhesse.

Amennyiben a cég a tevékenységi körét, ISO és/vagy AQAP minőségbiztosítási tanúsítványát módosítja, az éves adatszolgáltatás keretében kérheti új határozat kiadását az új ISO és/vagy AQAP minőségbiztosítási tanúsítványban foglalt tevékenységekre, a hároméves szakmai referencia benyújtásával.

A NATO beszállító címhez szükséges AQAP katonai minőségirányítási rendszer kiépítéséhez, tekintse meg ajánlatunkat, az általunk nyújtott szolgáltatásokat. Ha az alapajánlatunkban leírtaknál bővebb információra van szüksége kérem keressen meg.