A HM Védelemgazdasági Hivatal közzétette a  2016. évi NATO beszállítói pályázat és adatszolgáltatási felhívását. A pályázatokra  2016.01.01. – 2016.11.30-ig között lehet jelentkezni.

A pályázaton magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek, indulhatnak. Elsődlegesen a védelmi ipar, szolgáltatás területén működő szervezetek jelentkezését várják, de ezen kívüli tevékenység esetén is lehet pályázni.

Az eredményes pályázat után megkapott határozat, csak arra jogosít fel, hogy megfelelő szintű biztonsági ellenőrzés párhuzamos megléte esetén, a NATO pályázatokon indulhasson a szervezet.

A NATO szervezetek un. szállítói listát vezetnek, az ezekre való felkerüléshez, a pályázat kiíró biztosítja az igazolás megküldését.

A pályázatból:

A „NATO Beszállításra Alkalmas”, határozat érvénye a Pályázó azon tevékenységé(ei)re terjed ki, amelyekre a pályázat benyújtásakor érvényes ISO és AQAP minőségbiztosítási tanúsítvánnyal és legalább hároméves folyamatos szakmai referenciákkal rendelkezik. A BBB 2013.05.07-i döntése alapján azok a pályázó gazdálkodó szervezetek, amelyek fő tevékenységi köre a melléklet TEÁOR 08 fő tevékenységi körébe tartozik. AQAP minőségbiztosítási tanúsítvánnyal kell, hogy rendelkezzenek. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy ISO illetve az AQAP minőségbiztosítási tanúsítványokat helyszíni auditálással is ellenőrizhesse.

A pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza mindazon TEOR 08 területeket amelyekre az AQAP tanúsítványra kötelezettek köre érvényes:

Fsz.    TEÁOR’8    Tevékenység megnevezése

Fsz.TEÁOR’8Tevékenység megnevezése
12540Fegyver-, lőszergyártás
23040Katonai harcjármű gyártása
33320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
44222Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
54669Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme (fegyver és lőszer nagykereskedelme)
66201Számítógépes programozás
76202Információ-technológiai szaktanácsadás (számítógép hardver és szoftverelemeket tartalmazó rendszer tervezése)

Amennyiben a cég a tevékenységi körét, ISO és/vagy AQAP minőségbiztosítási tanúsítványát módosítja, az éves adatszolgáltatás keretében kérheti új határozat kiadását az új ISO és/vagy AQAP minőségbiztosítási tanúsítványban foglalt tevékenységekre, a hároméves szakmai referencia benyújtásával.

A NATO beszállító címhez szükséges AQAP katonai minőségirányítási rendszer kiépítéséhez, tekintse meg ajánlatunkat, az általunk nyújtott szolgáltatásokat. Ha az alapajánlatunkban leírtaknál bővebb információra van szüksége kérem keressen meg.