Követelmény-megoldás megfelelőség mátrix

Követelmény és megoldás megfelelőség mátrix

Követelmény és megoldás megfelelőség mátrix eddig nem szerepelt a minőségterv készítés során katonai minőségirányítási rendszer dokumentumok között, az AQAP 2110:2016 vezette be ezt.

Mi ez az új fogalom?

AQAP 2110:2016 5.4.1.1 Minőségterv pontja, tartalmaz egy új követelményt, a neve van megadva “követelmény és megoldás megfelelőség mátrix” és valamiféle követelmény teljesítés nyomon követés biztosítás a feladata. Az AQAP 2105 SRD.1 megjelenésével világosabbá vált a helyzet.

Nézzük meg először, hogy mit mond a követelmény szabvány, az AQAP 2110 erről a “követelmény és megoldás megfelelőség mátrixról”.

AQAP 2110:2016 5.4.1.1 2.c pontja
Dokumentálja és tartsa fenn a követelmények nyomon követhetőségét a tervezési folyamattól kezdve, egy követelmény és megoldás megfelelőségi mátrix bevonásával, az összes szerződéses követelmény teljesítését igazolandó (hivatkozásokkal, ahol alkalmazható).

Mi szerepel az AQAP 2105:2019-ben a követelmény és megoldás megfelelőség mátrixról?

4.10.1 Működéstervezés és -felügyelet
1. A minőségterv le kell írnia, hogy a termék megvalósítási folyamat tevékenységeit hogyan tervezik meg. Ennek tartalmaznia kell, vagy hivatkoznia kell a követelmény és megoldás megfelelőség mátrixra. Le kell írni, hogy miképp történik a a mátrix karbantartása és felügyelete.

Most már világos, hogy egy olyan dokumentum ami a követelményeket és a teljesülésük dokumentált információit köti össze.

Azt kellene tudni minek kell ebben a “mátrixban” szerepelnie. Az világos, hogy a követelményeket kell a követelmény kielégítési módjaival összhangba hozni. Mégis hogyan készüljön el az a mátrix.

Mátrix tartalma

Ehhez nyújt segítséget az AQAP 2105 SRD.1 ide vonatkozó 1. táblázat AQAP 2105 4.10.1 követelményéhez tartozó útmutatása.

A tervezési tevékenységekre vonatkozó követelmények nem igényelnek további magyarázatot.

Ezen tervezési tevékenységek kimenete igazolt szerződés szerinti termék teljesítményhez kell vezessen, u.m. mutassa a szükséges folyamatokat, a termék követelményeket teljesítik, meghatározza a termék átvételi követelmények ellenőrzését, igazolását és érvényesítését.

Ha a követelmény és megoldás megfelelőségi mátrix követelmény (mint az AQAP-2110/2310-ban), akkor a mátrixnak biztosítania kell a dokumentált nyomon követhetőséget, az összes tervezett fázisban, a követelmények és a megoldások között.

A “mátrix” alatt egy több oszlopos listát kell érteni.

A követelmények követésére szoftverek/eljárások használata javasolt a szállítók részére, ennek a szoftvernek minimum biztosítania kell a követelménytől, a képesség igazolásán, a igazolási terveken át az igazolási feljegyzésekre való hivatkozásig a nyomon követhetőséget.

A követelmény és megoldás megfelelőségi mátrix egy példája:
1. Követelmény hivatkozás (szám); Követelmény (szöveg)
2. Megfelelőség megállapítása (M/RM/NM); Megfelelőség megjegyzés
3. gazolási módszer(ek); Igazolási mérföldkő(vek)
4. Igazolási eljárás hivatkozás; Igazolási feljegyzés hivatkozás

A mátrixnak tartalmaznia kell az első oszlopban a szerződés követelményeire való hivatkozást; folytatva a második oszloppal, ami a követelményeknek való megfelelést jelzi (ISO 9001 8.2.3 Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények átvizsgálása – eredményeként kerül kitöltésre); amit a harmadik oszlop követ, mely a tervezett tevékenységeket mutatja; a negyedik oszlop pedig a követelményeknek való megfelelőséget és az eredetét igazoló dokumentumokat tartalmazza.

Megjegyzés: Megfelelőség megállapítása: Csak három értéket tartalmazhat: M – megfelelő, RM – részben megfelelő, NM – nemmegfelelő. A szerződés kötés után csak a M – megfelelő, értéket tartalmazzon a második oszlop.

Igazolási mérföldkő(mérföldkövek): Meg kell magyarázni, az igazolási módszereket mikor használják a tervezési/fejlesztés és gyártási folyamat során. Minden egyes követelmény követelményhez, a megfelelőségi mátrix a kapcsolat a követelmény és a minőségterv között. Világosan megfogalmazza, melyik követelmény a minőségterv melyik pontjával van kapcsolatban. A különbségeket jelezni kell, és meg kell magyarázni.

Minta mátrix az A mellékletben és itt található:

Követelmény és megoldás megfelelőség mátrix minta