A pályázati felhívás 1. számú melléklete megváltozott mert Biztonsági Beruházási Bizottság 2015. június 05-i ülésén három TEÁOR számot kivettek az AQAP tanúsítványra kötelezettek köréből:

 Fsz.TEÁOR’8Tevékenység megnevezése
54321Villanyszerelés
6 4651Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
7 4652Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme

A HM Védelemgazdasági Hivatal közzétette a  2015. évi NATO beszállítói pályázat és adatszolgáltatási felhívását. A pályázatokra  2015.01.01. – 2015.11.30-ig között lehet jelentkezni.

A pályázaton magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek, indulhatnak. Elsődlegesen a védelmi ipar, szolgáltatás területén működő szervezetek jelentkezését várják, de ezen kívüli tevékenység esetén is lehet pályázni.

Az eredményes pályázat után megkapott határozat, csak arra jogosít fel, hogy megfelelő szintű biztonsági ellenőrzés párhuzamos megléte esetén, a NATO pályázatokon indulhasson a szervezet.

A NATO szervezetek un. szállítói listát vezetnek, az ezekre való felkerüléshez, a pályázat kiíró biztosítja az igazolás megküldését.

A pályázatból:

A „NATO Beszállításra Alkalmas”, határozat érvénye a Pályázó azon tevékenységé(ei)re terjed ki, amelyekre a pályázat benyújtásakor érvényes ISO és AQAP minőségbiztosítási tanúsítvánnyal és legalább hároméves folyamatos szakmai referenciákkal rendelkezik. A BBB 2013.05.07-i döntése alapján azok a pályázó gazdálkodó szervezetek, amelyek nem rendelkeznek a TEÁOR 08 fő tevékenységi körébe tartozó AQAP minősítéssel, a hiányzó minősítést 2014. december 31. a napjáig kell megszerezniük. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy ISO illetve az AQAP minőségbiztosítási tanúsítványokat helyszíni auditálással is ellenőrizhesse.

Amennyiben a cég a tevékenységi körét, ISO és/vagy AQAP minőségbiztosítási tanúsítványát módosítja, az éves adatszolgáltatás keretében kérheti új határozat kiadását az új ISO és/vagy AQAP minőségbiztosítási tanúsítványban foglalt tevékenységekre, a hároméves szakmai referencia benyújtásával.

A NATO beszállító címhez szükséges AQAP katonai minőségirányítási rendszer kiépítéséhez, tekintse meg ajánlatunkat, az általunk nyújtott szolgáltatásokat. Ha az alapajánlatunkban leírtaknál bővebb információra van szüksége kérem keressen meg.