Az AQAP tanúsításban újabb változás következett be e hónap elejétől.

A Magyar Honvédség Logisztikai Központ 2017 október 1-től az AQAP tanúsítást a NATO normatív dokumentumok követelményei szerint kiépített minőségirányítási rendszereknél a következő esetekben végzi el:

 • Azoknak a terméket szállító és a termékekhez kapcsolódó szolgáltatást (javítás, karbantartás, bevizsgálás, hitelesítés, mérés, üzemeltetés, oktatás, kereskedelem) nyújtó vállalkozásoknak, akik a hon- és rendvédelmi szervezetek részére – szerződéses viszony keretén belül – kívánnak terméket szállítani, vagy ezekhez kapcsolódó szolgáltatást nyújtani,
 • Azoknak, akik NATO tagország részére termékeket szállítanak, vagy a termékekhez kapcsolódó szolgáltatást nyújtanak,
 • Az előző pontokban részletezett szállítók közvetlen alvállalkozóinak,
 • Azoknak a termékeket szállító és a termékekhez kapcsolódó szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak, amelyeknek a 164/2002. (VIII.2.) Kormányrendelet szerint rendelkezniük kell AQAP tanúsítvánnyal a NATO beszállítói cím fenntartásához, illetve megszerzéséhez; NATO beszállítói státuszuk megszerzéséhez/fenntartásához szükséges TEÁOR’08 tevékenységi körük miatt igénylik az AQAP tanúsítványt.

Az első tanúsítás kérésekor, valamint 2017. október 1. után benyújtott adatlap esetén megújító valamint felügyeleti eljárások kérelmezése esetén a tanúsítási eljárást kérelmező rendelkezzen:

 • NATO beszállítói címmel, amennyiben nem rendelkezik, úgy egy éven belül szerezze meg a NATO beszállításra alkalmas igazolást, amennyiben NATO beszállítói státuszuk megszerzéséhez/fenntartásához szükséges TEÁOR’08 tevékenységi körük miatt igénylik az AQAP tanúsítványt, vagy
 • (Köz)beszerzési pályázatra beadott érvényes ajánlattal, vagy élő, vagy 1 évnél nem régebben aláírt adásvételi, vállalkozási vagy alvállalkozói szerződéssel, az alábbi szervezetek vonatkozásában:
  • Honvédelmi Minisztérium és háttérintézménye, valamint a Magyar Honvédség Katonai Szervezetei, vagy beszállítói,
  •  Belügyminisztérium, és háttérintézményei, valamint a rendvédelmi, katasztrófavédelmi szervezetek és a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Büntetés Végrehajtási Intézetek, vagy beszállító
  •  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, vagy beszállítói,
  •  Más NATO tagország katonai vagy beszerzési szervezetei, valamint beszállítói.

Amennyiben a szervezet a tanúsítás kérésekor még nem teljesíti a fenti követelményeket, úgy a tanúsítási eljárást a MH Logisztikai Központ első alkalommal elvégzi, de a tanúsítást kérőnek a tanúsítási döntést követő 1 éven belül teljesítenie kell a fenti követelmények valamelyikét.

A követelmény teljesítését a MH Logisztikai Központ a soron következő audit alkalmával ellenőrzi. A követelmények nem teljesítése a meglévő tanúsított státusz 3 hónap idejű felfüggesztését eredményezi, amely időszak alatt a tanúsítást kérelmező szervezetnek lehetősége van a követelmények teljesítésére. A 3 hónap felfüggesztési időtartam lejártát követően, amennyiben a tanúsítást kérelmező a fenti követelményeknek nem tett eleget, úgy a MH Logisztikai Központ a tanúsítást kérelmező tanúsítási igényét visszautasítja, vagy a tanúsítványát visszavonja. A lejárt vagy visszavont tanúsítványok esetében a tanúsítási eljárás csak a követelmények teljesítését követően kezdeményezhető.

Kérdés esetén forduljon hozzánk, vagy keresse a MH Logisztikai központot, a tanusitas@hm.gov.hu e-mail címen.