AQAP tanúsítási feltételek változása

2019.08.29-i dátummal módosult az AQAP 2110 és 2210 NATO normatív dokumentum követelményei szerint kiépített minőségirányítási rendszerek tanúsítására vonatkozó szabályzás.

Kiadásra került a Magyar Honvédség Logisztikai Központ Parancsnokának 95/2019. MH LK PK intézkedése a tanúsítás szolgáltatási szabályzatára, valamint a minőségirányítási rendszerek tanúsítási tevékenységének szabályozására, mely előírja a tanúsítás igénylésének és a tanúsított státusz fenntartásának feltételeit.

Módosult alap feltételek

Ezek alapján a tanúsítás igénylésének és a tanúsított státusz fenntartásának feltételei az alábbiak szerint módosultak: Az MH LK az AQAP 2110 és 2210 NATO normatív dokumentumok követelményei szerint kiépített minőségirányítási rendszerek tanúsítását a következő esetekben végzi el:

a.) Azon vállalkozások vagy szervezetek részére, melyek gazdasági tevékenysége lefedi az alábbi gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszer (TEÁOR) egy vagy több számát:


A szakterület IAF kódja
A szakterület megnevezése NACE Rev. 2 TEÁOR ’08
4. Textilipar és termékei 13, 14
5. Bőr és bőrtermékek 15
6. Faipar és termékei 16
12. Vegyipar és termékei 20
17. Fém alapanyagok és fém termékek 24 kivéve 24.46, 25 kivéve 25.4, 33.11
18. Gépészet és berendezések 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
19. Elektromos és optikai berendezések 26, 27, 33.13, 33.14. 95.1
20. Hajógyártás 30.1, 33.15
21. Repülés 30.3, 33.16
22. Egyéb közlekedési eszközök 29, 30.2, 30.9, 33.17
23. Máshol nem specifikált gyártás 3299
29. Nagykereskedelem és kiskereskedelem: motorjárművek, motorok, személyes és háztartási gépek javítása 45, 46, 47, 95.2
31. Közlekedés, raktározás és kommunikáció 52, 61
33. Információs technológia 58.2, 62, 63.1
34. Mérnöki szolgáltatás 71, 72. 74. kivéve a 74.2 és 74.3

b.) Azoknak a termékeket szállító és a termékekhez kapcsolódó szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak, amelyeknek az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII.2.) Kormányrendelet szerint rendelkezniük kell AQAP tanúsítvánnyal a NATO beszállítói cím fenntartásához, illetve megszerzéséhez.

Első tanúsítás kérése

A fentiek figyelembe vételével a tanúsítást kérő szervezeteknek első tanúsítás kérésekor, valamint felügyeleti eljárások kérelmezése esetén az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

  1. Rendelkezzen NATO beszállítói címmel, illetve amennyiben nem rendelkezik, úgy egy éven belül szerezze meg a NATO beszállításra alkalmas igazolást, vagy
  2. Rendelkezzen (Köz)beszerzési pályázatra beadott érvényes ajánlattal, vagy élő, vagy 1 évnél nem régebben aláírt adásvételi, vállalkozási szerződéssel, az alábbi szervezetek vonatkozásában:
    • Honvédelmi Minisztérium és háttérintézménye, valamint a Magyar Honvédség Katonai Szervezetei, vagy beszállítói,
    • Belügyminisztérium és háttérintézményei, valamint a rendvédelmi, katasztrófavédelmi szervezetek, a Nemzeti Adó és Vámhivatal,  a Büntetés Végrehajtási Intézetek, vagy beszállítói,
    • Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, vagy beszállítói,
    • Más NATO tagország katonai vagy beszerzési szervezetei, valamint beszállítói.

Amennyiben a szervezet a tanúsítás kérésekor még nem teljesíti a fenti követelményeket, úgy a tanúsítási eljárást az MH LK első alkalommal elvégzi, de a tanúsítást kérőnek a tanúsítási döntést követő 1 éven belül teljesítenie kell a fenti követelmények valamelyikét.

További tanúsítási auditok

A követelmény teljesítését az MH LK a soron következő audit alkalmával ellenőrzi. A követelmények nem teljesítése a meglévő tanúsított státusz 3 hónap idejű felfüggesztését eredményezi, amely időszak alatt a tanúsítást kérelmező szervezetnek lehetősége van a követelmények teljesítésére. A 3 hónap felfüggesztési időtartam lejártát követően, amennyiben a tanúsítást kérelmező a fenti követelményeknek nem tett eleget, úgy az MH LK a tanúsítást kérelmező tanúsítási igényét visszautasítja, vagy a tanúsítványát visszavonja. A lejárt vagy visszavont tanúsítványok esetében a tanúsítási eljárás csak a követelmények teljesítését követően kezdeményezhető.

A kiesők mit tehetnek?

A feltételek változása miatt a tanúsítási körből kieső cégek esetén, ahol folyamatban van az 2019. évi tanúsítási eljárás, a cég kérésére az MH LK végrehajtja a tanúsítást.

Változott a tanúsítási díjtáblázat is

2019.08.29-i dátummal megváltozott a tanúsítási díjtételekre vonatkozó díjtáblázat is.